Eleanor Leonne Bennett, age 17

Eleanor Leonne Bennett, age 17